Preus d'amarradors del Port Olímpic de Barcelona

 

Tarifes d'amarradors particulars i professionals

preu amarrador port olímpic

 

AMARRADORS DE LLARGA DURADA

Particulars: Lloguer d'entre 1 mes i 5 anys

Professionals: Lloguer d'entre 1 mes i 3 anys

    Fins a 10 m +10 m a 14 m +14 m a 18 m +18 m a 35 m
Tarifa dret de cessió d'us preferent Cessió d'ús (m2/mes) 9 € 9,30 € 9,60 € 10 €
Tarifa de serveis i manteniment Aigua/electricitat/Wi-Fi (mes) 7 € 15 € 25 € 35 €
Manteniment (m2/mes)* 0,32 €
Serveis complementaris Aigues brutes Gratuït
Sentines Gratuït

IVA no inclòs.

* Tarifa de 0,6324 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2022

** Consum superior electricitat 0,22€ Kw/h - Aigua 4,00€ m3.

Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 1 m3**
Electricitat: fins a 70 kW/h
Aigua: 2 m3**
Electricitat: fins a 90 kW/h
Aigua: 2,5 m3**
Electricitat: fins a 120 kW/h
Aigua: 3 m3**

Descomptes per amarrador

ÚS PARTICULAR

Cessió de dret d’us temporal a 5 anys: 7% dte.
Cessió de dret d’us temporal igual o superior a 1 any: 3% dte.
Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: Sense descompte
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent.

ÚS PROFESSIONAL

Cessió de dret d’us temporal a 3 anys: 3% dte.
Cessió de dret d’us temporal igual o superior a 2 anys: 2% dte.
Cessió de dret d’us temporal igual o superior a 1 any: 1% dte.
Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: Sense descompte
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent.
A. Ús professional igual o inferior a 2 amarradors: 3,5% dte.
B. Ús professional d’entre 3 i 10 amarradors: 7% dte.
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent.
Embarcacions Zero emissions (de motor elèctric) 4% dte.
Embarcacions ECO (velers, catamarans velers i híbrids) 3% dte.
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent.

 

AMARRADORS PER DIES PER A TRANSEÜNTS

    Fins a 10 m +10 m a 14 m +14 m a 18 m +18 m a 35 m
Tarifa dret de cessió d'us preferent Cessió d'ús (m2/dia)

TA: 0,99 € / TB: 0,792 €*

Tarifa de serveis i manteniment Aigua/electricitat/Wi-Fi (dia) 0,70 € 1,5 € 2,5 € 3,50 €
Manteniment (m2/dia)** 0,032 €
Serveis complementaris Aigues brutes Gratuït
Sentines Gratuït

IVA no inclòs.

* La tarifa varia en funció de la temporada d'amarradors. Temporada alta (TA): de l'1 d'abril al 31 d'octubre (ambdós inclosos). Temporada baixa (TB): de l'1 de novembre al 31 de març (ambdós inclosos).

** Tarifa de 0,0632 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2022

*** Consum superior electricitat 0,22€ Kw/h - Aigua 4,00€ m3.

Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 1 m3***
Electricitat: fins a 70 kW/h
Aigua: 2 m3***
Electricitat: fins a 90 kW/h
Aigua: 2,5 m3***
Electricitat: fins a 120 kW/h
Aigua: 3 m3***

 

ESCAR I Serveis complementaris 

Escar o varadero del Port Olímpic
Serveis* Tarifa**
Estada diària (m²/dia)***

TA: 0,90 € / TB: 0,63 €**** 

Hivernatge (m²/dia)***

TA: 0,90 € / TB: 0,37 €****

Travel o grua (per metre d'eslora) 8,43 €
Lloguer Karcher (30 minuts) 13,07 €
Ocupació màstil (m/dia) 1,05 €

* Totes les estades a l'escar han d'abonar un import addicional en concepte de gestió de residus: 5€ si es fa ús del Punt Verd; 50 € si no es fa ús del Punt Verd.

** IVA no inclòs.

*** La tarifa varia en funció de la temporada d'escar. Temporada alta (TA): de l'1 d'abril al 31 de juliol (ambdós inclosos). Temporada baixa (TB): de l'1 d'agost al 31 de març (ambdós inclosos).

**** A aquest preu se li aplica posteriorment un 10% de descompte a embarcacions professionals (totes les llistes excepte 7a)

 

 

ABONAMENT D'Aparcament

Aparcament Port Olímpic

 

Abonaments (tarifa mensual) Tarifa provisional* Tarifa

Amb amarrador o amb amarrador i local o pallol 

38,69 € 60 €
Amb local o pallol 62,40 € 80 €
Moto 17,16 € 16,50 €
Duplicat de targeta d’abonat 5 €
IVA no inclòs. * Tarifa provisional fins a l’entrada en funcionament del transport interior.

 

 

 

Adreça

Edifici de Capitania
del Port Olímpic

Telèfon
93 356 10 16
Correu electrònic
portolimpic@bsmsa.cat