Escar i serveis de manteniment

El Port Olímpic compta amb una gran esplanada tècnica equipada amb tot el necessari per avarar, reparar o bastir embarcacions

 

24

3.000 M2 D'ESPLANADA
TÉCNICA

Benzinera

BENZINERA / MARINERIA
AMB SERVEIS 24 HORES

Grua

GRUA PLOMA

Fins a 5m d'eslora


Travelift

TRAVELIFT 45 T

Màxim 20m

Materials perillosos

PUNT DE RECOLLIDA SELECTIVA 
I MATERIALS PERILLOSOS

Situat al costat de la Capitania

Rellotge

HORARI DE L’ESCAR

De dilluns a divendres 
de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h
Dissabtes de 9 h a 14 h