Escar i serveis de manteniment

El Port Olímpic compta amb una gran esplanada tècnica equipada amb tot el necessari per avarar, reparar o bastir embarcacions

 

24

3.000 M2 D'ESPLANADA
TÉCNICA

Benzinera

BENZINERA / MARINERIA
AMB SERVEIS 24 HORES

Grua

GRUA PLOMA

Fins a 5m d'eslora


Travelift

TRAVELIFT 45 T

Màxim 20m

Materials perillosos

PUNT DE RECOLLIDA SELECTIVA 
I MATERIALS PERILLOSOS

Situat al costat de la Capitania

Rellotge

HORARI DE L’ESCAR

Grues: De dilluns a divendres 
de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h

Esplanada: De dilluns a divendres de 8 h a 20 h i
caps de setmana de 10 h a 14 h

  Serveis Tarifa*
Escar ESTADA DIARIA - TEMPORADA BAIXA (m2/dia) 0,60 €
ESTADA DIARIA - TEMPORADA ALTA (m2/dia) 0,85 €
ESTADA DIARIA VAIXELLS PROFESSIONALS TEMPORADA ALTA (m2/dia) 0,765 €
HIVERNATGE - TEMPORADA BAIXA (m2/dia) 0,35 €
HIVERNATGE - TEMPORADA ALTA (m2/dia) 0,85 €
TRAVEL O GRUA (per metre d'eslora) 8,00 €
LLOGUER KARCHER 1/2H. 12,40 €
OCUPACIÓ MASTIL (m/dia) 1,00 €

*IVA no inclòs  

Temporada alta: de l'1 de març al 31 de juliol

Temporada baixa: de l'1 d’agost al 28 de febrer