Es perllonga fins al 15 de maig el termini administratiu del Port Olímpic

L’Ajuntament assumeix la gestió del Port Olímpic, a través de BSM, i com a primera mesura, es perllonga el termini fixat inicialment per al retorn dels locals i amarraments i per a la formalització de nous contractes

..

Tot i les excepcionals circumstàncies ocasionades per la pandèmia de la COVID-19, a partir del divendres 3 d’abril de 2020, i tal i com estava previst, l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (BSM) assumeix la gestió del Port Olímpic de Barcelona.

El canvi en la gestió, derivat del final de les concessions anteriors i dels acords de delegació de competències per part de la Generalitat de Catalunya cap a l’Ajuntament de Barcelona, es fa efectiu en un moment de gran excepcionalitat, on la prioritat dels esforços de la ciutat estan plenament orientats a la lluita per detenir l’avenç i les negatives conseqüències de la pandèmia.

Des del passat 2 de febrer, moment en què es va fer efectiu el traspàs de competències acordat entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, es van accelerar les tasques per la gestió d’aquest canvi, en el qual es treballava des de feia molt de temps per poder iniciar la transformació del Port Olímpic i el desplegament del pla director.

_Els eixos estratègics______________________________
-obertura a la ciutadania
-model d’usos basat en l’economia blava
-esports nàutics
-restauració de proximitat vinculada al mar
-gestió pública sostenible

Atesa la situació excepcional actual, s’ha decidit perllongar el termini inicialment fixat pel 30 d’abril de 2020 tant pel que fa al retorn dels locals i amarraments, com per la formalització de contractes dirigits a continuar gaudint de les instal·lacions del Port Olímpic. Aquest termini ha quedat ampliat fins el proper 15 de maig.

Primers acords i flexibilitat per a la transició cap a la gestió pública enmig de les mesures d’alarma

Els primers esforços i accions s’han concentrat en la gestió de la transició al Moll de Gregal que ha culminat amb un acord amb el Gremi de Restauració, per tal de donar continuïtat a l’activitat de restauració en aquest àmbit, així com la comunicació del final de la cessió de locals i amarraments i l’habilitació de les noves fórmules de relació i operació amb els diferents usuaris, operadors i agents afectats. Aquestes gestions s’han mantingut i adaptat en les dues darreres setmanes per minimitzar al màxim les dificultats que pels usuaris i per a la gestió signifiquen les necessàries mesures decretades per les autoritats de lluita contra la crisi sanitària.

En aquest sentit, des de mitjans de febrer, es van mantenir reunions informatives per tal que aquells usuaris que tenien cedit l’ús de locals i amarraments puguin acollir-se a un nou model de cessió per dret d’ús a través del pagament d’una quota mensual.

També des de l’Ajuntament de Barcelona es va fer públic el plec de licitació per a l’elaboració del projecte del nou accés al Moll de Mestral. Aquesta actuació que facilitarà la integració del Port amb la ciutat, connectant-lo amb l’avinguda del Litoral, dona el tret de sortida a transformació del moll i la desaparició dels locals d’oci nocturn.

Però totes aquestes gestions, especialment les sessions informatives als usuaris de locals i amarraments i les licitacions, s’han vist alentides, modificades o suspeses a causa de l’Estat d’Alarma i a causa de la situació actual de confinament derivada de Reial Decret 463/2020.

.. ..