Preguntes freqüents

Contractacions i pagaments

Com puc aconseguir el certificat de titularitat bancària? Quines dades han d’aparèixer perquè tingui validesa?

Pot sol·licitar el certificat de titularitat bancària a la teva entitat, enviant un rebut bancari on surtin les dades de la titularitat o bé extreure-ho via telemàtica a través de la plataforma de la seva entitat. En aquest certificat hi han d’aparèixer les següents dades perquè tingui validesa: nom, número de DNI o NIE i número de compte.

És possible fer els pagaments amb targeta de crèdit?

Els pagaments dels amarratges s’han de fer amb domiciliació bancària, però per l’escar o la resta de servis es podrà fer el pagament amb targeta de crèdit o en efectiu.

Si no faig ús d’Internet (Wi-Fi), puc donar-lo de baixa i reduir el meu import?

No, no és possible donar-lo de baixa. El Wi-Fi forma part de la tarifa de serveis associada a l’amarrament i/o locals i no és possible descomptar-ho de l’import total.

Quan es comencen a pagar les quotes?S’endarreriran els pagaments?

L’inici de les quotes serà a partir de l’1 de juny. No es facturen els lloguers corresponents als mesos d’abril i maig, però sí que es factura
el manteniment associats.

Si no vull formalitzar un nou contracte, quins són els passos a seguir?

T’has de posar en contacte, a través dels canals oficials, abans del 31 de maig per tal de comunicar formalment la voluntat de no continuar al Port Olímpic.

Aquells usuaris i usuàries que comuniquin la voluntat de no continuar al Port, se’ls informa que: hauran de dirigir-se a les oficines de l’Edifici de Capitania per signar l’alliberament de l’amarrament o fer entrega de les claus del pallol abans del proper 1 de juny de 2020, per tal de poder fer-ho sense cost.

Quan s’acaba el termini per demanar la continuïtat?

Per tal d’iniciar el tràmits de sol•licitud d’un nou contracte d’amarrament i/o local, cal que envieu el següent formulari de sol•licitud amb la documentació associada:

Descarrega el formulari de sol·licitud per a PARTICULARS aquí

Descarrega el formulari de sol·licitud per a PROFESSIONALS aquí

Rebuda la informació, BSM es posarà en contacte per tal de donar cita prèvia per a la signatura del nou contracte a tots aquells que ens hagin fet arribar la voluntat de continuïtat i la documentació requerida.

Degut a la situació actual, es pot produir el cas en què la data de la signatura del nou contracte es produeixi amb posterioritat a la data del 31 de maig, essent BSM conscient de la situació.

Encara no he rebut al contracte. Per què?

Actualment estem revisant que tota la documentació que ens han facilitat sigui correcta i estigui completa. Si falta alguna documentació o és errònia us ho comunicarem per tal d’esmenar-ho. Una vegada tot estigui correcte, procedirem a elaborar l’esborrany de contracte i us el farem arribar tan bon punt com estigui llest.


Documentació i gestions

Puc fer-vos arribar el certificat de navegabilitat caducat i quan tingui el nou actualitzat enviar-vos-el?

No, no es signarà cap contracte que no tingui el certificat actualitzat.

Què faig si no tinc la documentació al vaixell? Puc anar al port a recollir els documents?

Segons el que es disposa per les autoritats competents durant la Fase 0 i la Fase 1, es permet realitzar visites als vaixells per a comprovacions de seguretat i manteniment de manera individualitzada dels seus propietaris o persones autoritzades, sempre que resideixin al mateix municipi.

Pot el port enviar-nos la documentació?

No, el port no pot enviar cap tipus de documentació
relacionada amb relacions contractuals anteriors a l’actual.

És possible disposar de l’esborrany del precontracte i els documents pertinents en un altre idioma?

Sí, és possible disposar dels documents en català i castellà i en breu, en altres idiomes.

No sóc a Espanya i no puc accedir a la documentació sol·licitada, de quines alternatives disposo?

En aquest cas, pot enviar-nos la documentació el més aviat possible o autoritzar a alguna persona a poder accedir al seu vaixell.

No he rebut cap notificació de l’Ajuntament ni de BSM. Què he de fer?

Tota la informació sobre les tarifes i el formulari a omplir està disponible al web portolimpic.barcelona. Per a altres consultes, podeu contactar a través del contacte del web.

Tinc gestions pendents amb POBASA. A qui m’he d’adreçar?

S’ha d’adreçar a l’anterior gestora del port, POBASA, a través dels seus canals d’atenció al client.